barra         


 
 


 

Cando?
De luns a sábados
comer | cear

12-15.30h | 20-23h

Domingo, peche



 
Ameas Casetas 13-18. Praza de Abastos 
15703- Santiago de Compostela
(A Coruña)



654015937
barra2.0@somosabastos.com



mesas








Cando?
De luns a sábados
comer | cear

13.30-15.30h | 20-23h

Domingo, peche



 
Ameas 4. Praza de Abastos 
15703- Santiago de Compostela
(A Coruña)



654015937
mesas2.0@somosabastos.com

terraza








Cando?
De luns a sábados
comer | cear

12-15.30h | 20-23h

Domingo, peche



 
Ameas. Praza de Abastos 
15703- Santiago de Compostela
(A Coruña)



654015937
ola@somosabastos.com